Skupaj skrbimo za naše gozdove

Dokumenti slovenske sheme za certifikacijo gozdov

Vabimo vas, da prispevate vaš pogled na potrjevanje trajnostnega gospodarjenje z gozdovi, ki ima v Sloveniji več desetletno tradicijo sonaravnosti.

V delovni Skupini trenutno sodelujejo predstavniki Zveze potrošnikov Slovenije, Zavoda za gozdove Slovenije, Gospodarske zbornica Slovenije, Fakultete za gozdarstvo in obnovljive vire, Fakultete za lesarstvo, predstavnik kmetijsko gozdarskih zadrug, ter Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije. Slovenska shema za potrjevanje trajnostnega gospodarjenja je prilagojena nacionalnim razmeram ter vključuje zakonodajo glede gospodarjenja z gozdovi. V postopku obnove sheme se bo obravnaval pregled zakonskih zahtev ter dodatnih kriterijev, ki bodo sprejeti v okviru delovne skupine. Slovenska shema za certifikacijo gozdov je bila potrjena 3.8.2007. Petletno obdobje veljavnosti poteče 3.8.2012 . Shema bo tako podana v mednarodno potrditev poleti 2012. Delo delovne skupine je odprto in transparentno, zato se zainteresirani deležniki lahko vključijo v celotnem obdobju obnove sheme.

Dokumenti slovenske sheme za certifikacijo gozdov